Despre noi

Editura noastră a funcționat cu numele de Editura Episcopiei de Alba din 1987 până în anul 2000, când primește numele de Editura Reîntregirea şi când activitatea sa este întărită în urma dotărilor cu care este înzestrată tipografia arhiepiscopală. Spectrul tipăriturilor se dezvoltă constant, se înființează un birou de distribuție lucrări care difuzează carte în cele mai importante librării de carte religioasă şi nereligioasă din țară. 

Dorind să fim eficienți, ne-am bazat pe seriozitate şi profesionalism în comunicarea cu colaboratorii şi cu clienții editurii, dar şi cu cei care ne sprijină, menținând bunele relații cu scriitorii şi editorii de carte, care, mulțumiți fiind de serviciile editoriale pe care le-am asigurat, ne-au apreciat şi ne-au recomandat în continuare. De asemenea, în activitatea noastră am menținut buna colaborare cu instituțiile locale şi județene.

Cu o experiență de aproape 20 de ani de profesionalism şi eleganță, Editura Reîntregirea, patronată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Irineu, editează anual peste 30 de titluri de carte de bun gust şi prestează servicii de tipar pentru lucrări cu caracter religios şi laic, cărți de cult, reviste, manuale sau broșuri cu conținut care nu contravine dogmelor şi moralei creștine. Acestora se adaugă volumele conferințelor științifice şi ale revistei Altarul Reîntregirii, precum şi apariția lunară a revistei eparhiale Credinţa străbună. 

Editura Reîntregirea, datorită prezenței permanente pe piața editorială din România a participat la diferite târguri de carte interne şi internaționale, precum Târgul Internațional de Carte de Învățătură Gaudeamus, Târgul de Carte Religioasă de la Sibiu, Târgul Internațional Buchmesse Frankfurt etc.).

 

COMITET REDACȚIONAL

Coordonator: Pr. Oliviu Botoi, Consilier cultural
Redactor șef: Pr. Nicolae Aloman, Inspector editură și tipărituri
Redactor: Andrei Motora