Despre noi

Începând cu secolul al XVII-lea, programul editorial și tipografic elaborat în centrul tipografic de la Alba Iulia s-a concretizat într-o serie de titluri de cărți românești în grafie chirilică destinate nevoilor religioase a locuitorilor din această zonă. Aşadar, cel dintâi scop al programul editorial de la Alba Iulia a fost răspândirea învăţăturilor evanghelice în limba română. Începând cu anul 1975, ierarhul reînființatei Episcopii de Alba Iulia a reușit să reia, la nivelul posibilităților timpului, tradiția cărturărească a Bălgradului de altădată, editând lucrări menite să pună în lumină originea, continuitatea, spiritualitatea poporului român pe aceste meleaguri, credința sa statornică și împlinirile sale de-a lungul veacurilor. După anul 1989, misiunea culturală în Eparhie a fost concepută și aplicată ca o prelungire a misiunii pastorale, iar activitatea editorială a fost impulsionată de înființarea unei tipografii proprii și a Editurii eparhiale, care în anul 2000 a devenit Editura Reîntregirea. Aici au văzut lumina tiparului numeroase lucrări cu conținut teologic, de spiritualitate sau de artă.

Ca structură și profil tematic, Editura Reîntregirea se axează pe publicarea cărților cu conținut teologic și duhovnicesc, adresându-se atât studenților și profesorilor, prin cărțile cu un bogat conținut științific, cât și publicului larg, prin lucrări accesibile și de un interes ridicat în rândul cititorilor. În ultimii ani, s-a depus un efort considerabil pentru a spori calitatea tipăriturilor și fluxul mesajului duhovnicesc, transmis prin intermediul planurilor editoriale tot mai ambițioase și al cărților editate. Datorită calității științifice a publicațiilor Editurii Reîntregirea, putem vorbi despre o contribuție însemnată la diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniu. Astfel, pot fi amintite contribuțiile pe plan național, prin publicarea unor lucrări de cercetare inedite, cât și internațional, prin volumele ce reunesc studii și articole ale unor importante personalități afiliate unor instituții de învățământ superior din diferite părți ale lumii.

Sub egida Editurii Reîntregirea, apar, cu regularitate, trei reviste: Altarul Reîntregirii, Credința Străbună și Îndrumător pastoral. Datorită aportului adus la promovarea scopurilor și obiectivelor pastorale ale Bisericii Ortodoxe, precum și datorită funcției științifice și informative, considerăm că apariția celor trei reviste sub egida Editurii Reîntregirea ne onorează, iar lucrarea misionară dinamică pe care acestea o împlinesc pune în lumină noi valori ale spiritualității noastre ortodoxe.

Ca și continuatoare a vechii tiparnițe de la Bălgrad, Editura Reîntregirea își propune ca prin selecția titlurilor și editarea atentă și responsabilă să îndeplinească dubla funcție a cărților: să placă și să educe, aprofundând și promovând fascinantul univers al Teologiei.      

 

COLECTIV EDITORIAL

Președinte: Înaltpreasfințitul Părinte Irineu Pop, Arhiepiscop al Alba Iuliei

Comitet redacțional

Coordonator: Pr. lect. univ. dr. Oliviu Botoi, Consilier cultural

Redactor-șef: Pr. dr. Nicolae Aloman, Inspector editură și tipărituri

Tehnoredactor și grafician: Pr. dr. Andrei Motora

Corectori colaboratori: Lect. univ. dr. Cristina-Matilda Vănoagă, Claudiu Popa

Comitet științific

Pr. prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi – coordonator colecția Studia Theologia

Pr. prof. univ. dr. habil. Dumitru Vanca – coordonator colecția Logos și Symbol

Pr. lect. univ. dr. Lucian Colda – coordonator colecția Patristica

Diac. lect. univ. dr. Răzvan Brudiu – coordonator volume colective și proceeding-uri