Procedură publicare

Publicarea unei lucrări în cadrul Editurii Reîntregirea presupune parcurgerea unui proces de acceptare și evaluare a calității și relevanței manuscrisului transmis de către autori din țară sau din străinătate. Autorii care intenționează să publice sub egida Editurii Reîntregirea, trebuie să țină seama de următoarele aspecte obligatorii:

 1. Tema manuscrisului să fie în conformitate cu profilul Editurii care publică cu precădere cărți de teologie și spiritualitate, dar și lucrări din sfera științelor umaniste sau sociale cu un pronunțat caracter religios.
 2. Obținerea binecuvântării Înaltpreasfințitului Părinte Irineu Pop, Arhiepiscopul Alba Iuliei, pentru publicarea manuscrisului.
 3. Asumarea în integralitate a originalității lucrării, a normelor de etică și integritate academică și a dreptului de copy-right asupra materialelor din manuscris care impun acceptul de utilizare din partea deținătorului.
 4. Acceptarea tuturor condițiilor prevăzute de contractul-tip care va fi încheiat între autor și Editura Reîntregirea.
 5. Acceptul ca manuscrisul să fie supus procedurii de evaluare (peer-review) de către recenzenții colaboratori ai Editurii Reîntregirea.

Procedura de evaluare (peer-review) a manuscriselor transmise spre publicare la Editura Reîntregirea se derulează etapizat după următorii pași:

 1. Autorii transmit manuscrisele editabile pe adresa oficială a Editurii, prezentând succint intențiile de publicare și un scurt rezumat al conținutului lucrării. În termen de maximum 5 zile, comitetul de redacție al Editurii verifică dacă manuscrisul respectă condițiile generale de redactare specifice Editurii și dacă se încadrează tematic în profilul Editurii, după care obțin binecuvântarea Chiriarhului.  În cazul în care aceste condiții generale sunt îndeplinite, comitetul de redacție comunică autorului remiterea materialului spre recenzare. În cazul în care materialul nu respectă normele generale de redactare, nu se încadrează tematic în profilul Editurii sau nu primește binecuvântarea Chiriarhului, autorul va fi înștiințat că manuscrisul nu poate fi publicat la Editura Reîntregirea.
 2. În funcție de tema tratată, manuscrisul este trimis spre recenzare (fără precizarea numelui autorului) către doi dintre membrii comitetului de recenzenți ai Editurii, care în termen de 5 zile vor confirma intenția de a onora recenzarea. De la data primirii manuscrisului, în termen de 30 de zile, recenzorii vor completa macheta de peer-review a revistei, stabilind punctajul acordat și inserând comentariile pentru fiecare din cei 5 itemi, și vor transmite rezultatul evaluării către redactorul-șef al Editurii. Pentru a fi publicat, materialul trebuie să fie apreciat de către recenzorii evaluatori cu cel puțin 12 puncte.
 3. Redactorul-șef analizează machetele recenzorilor și, în funcție de rezultatul evaluării, comunică autorului avizul (pozitiv sau negativ) de publicare. În cazul în care manuscrisul recenzat este însoțit de observații care necesită îmbunătățirea acestuia, vor fi transmise autorului aprecierile specialiștilor anonimi în vederea îmbunătățirii textului. Autorul va răspunde dacă dorește să țină seama de observațiile primite și să retransmită manuscrisul spre publicare. Dacă un referat va fi negativ, se va solicita opinia unui al treilea referent. Dacă şi referatul acestuia va fi negativ, lucrarea va fi respinsă. După încheierea procesului de recenzare, autorii vor fi înştiinţaţi de rezultatul privind acceptarea sau respingerea manuscrisului.
 4. După acceptarea manuscrisului spre publicare, se va încheia un contract-tip între autor și reprezentantul Editurii și se va stabili tirajul. În editarea manuscrisului, se vor stabili de comun acord caracteristicile tehnice ale cărții (format, font, copertă etc.), iar în termen de 30 de zile, după corectare și tehnoredactare specializată, Editura va trimite autorului cartea în format electronic pentru bunul de tipar.

Colectivul de recenzenți ai Editurii Reîntregirea

 1. Pr. prof. univ. dr. habil. Ioan-Emil Jurcan – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 2. Pr. prof. univ. dr. habil. George Remete – Școala Doctorală a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 3. Pr. conf. univ. dr. David Pestroiu – Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, Universitatea din București
 4. Pr. prof. univ. dr. habil. Gheorghe Popa – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 5. Pr. prof. univ. dr. habil. Ștefan Iloaie – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
 6. Prof. Univ. dr. Ciprian Streza, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 7. Dr. Ana Dumitran – Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia
 8. Prof. univ. dr. habil. Mark J. Cherry – St. Edward's University in Austin, Texas
 9. Pr. conf. univ. dr. habil. Ovidiu Panaite – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 10. Pr. conf. univ. dr. Alin Albu – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia