Patericul egiptean

50,00 LEI

Tradiţia ortodoxă, formată prin trăirea adevărurilor creştine, este purtătoarea evlaviei curate şi a etosului ascetic, care trebuie să fie puse în evidenţă şi afirmate în mod cu totul special în epoca noastră, dominată de criză spirituală. De aceea, socotim extrem de importantă reeditarea colecţiei patristice a Patericului, care ne oferă experienţa duhovnicească şi înţelepciunea proverbială a Părinţilor pustiei. Gândurile, vorbele şi faptele acestor cuvioşi asceţi ai Egiptului au profunzimea aforismelor şi reprezintă un izvor inegalabil de spiritualitate ortodoxă. Hrănindu-ne cu nectarul apoftegmelor patericale, noi putem primi îndemn şi putere ca „să umblăm întru înnoirea vieţii” (Rom. 6, 4) şi să fim „următori lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi” (Efes. 5, 1).

† Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei

Anul apariției
2014
ISBN
978-606-509-257-0
Format
17 x 23,5 cm
Număr de pagini
556