Biserica Ortodoxă și provocările viitorului

70,00 LEI
Stoc epuizat
Autor
***
Editori
Mihai Himcinschi, Răzvan Brudiu

Volumul de față reunește noi perspective de reflecție și acțiune legate de provocările viitorului în viața Bisericii Ortodoxe. Contribuțiile științifice semnate de mai mulți teologi, cercetători și oameni de cultură din țară și din străinătate creionează un veritabil palimpsest vizionar care răspunde unor provocări stringente ale vremii, promovând, totodată, tradiția patristică și duhul liturgic pe care Biserica le păstrează ca pe niște odoare de mare preț.

Considerăm că acest proiect editorial, intitulat Biserica Ortodoxă și provocările viitorului, poate să fie un adevărat barometru pastoral-misionar pentru generațiile prezente, dar și pentru cele viitoare. Textele autorilor lucrării oferă câteva direcții de înțelegere asumată în revalorificarea tezaurului spiritual al Ortodoxiei, determinând întregul Corp eclezial să conlucreze activ pentru o societate fundamentată pe principii și valori creștine.

† IRINEU, Arhiepiscop al Alba Iuliei

 

Anul apariției
2020
ISBN
978-606-509-454-3
Format
15,5 x 22,5 cm
Copertă
cartonată
Număr de pagini
512